tinxt×aanpak

externe winst ontdekken

zinvol zakendoen

Hoe de buitenkant zich verhoudt tot een onderneming werkt op basis van geld, terwijl de onderliggende bedoelingen vaak een breder perspectief kennen voorbij het tastbare. Via betrekkingen van producten en diensten in de keten geeft en ontvangt de onderneming opbrengsten en uitgaven die tezamen externe winst vormen. Hierbij zijn de commerciële belangen tussen ondernemingen onverenigbaar, terwijl er tegelijkertijd onderlinge afhankelijkheid bestaat om een keten te vormen.

 

Tinxt creëert externe winst door zakendoen met afnemers en toeleveranciers  waarbij het geld verdienen ook waardevol is vanuit het menselijke en geestelijke perspectief. Zinvol zakendoen bestaat uit de volgende activiteiten die elk hun bijdrage leveren aan de totstandkoming van externe winst:

 

zinvol zakendoen externe winst
planvorming handelingsvermogen
exploitatie afzetketen effectieve vraag
exploitatie toevoerketen effectief aanbod
positionering machtsverhouding
marktvalidatie vooruitzicht
overeenstemming afspraken
transactie realisatie
gewaarworden inzicht
anticiperen geschiktheid
kennisontwikkeling bekwaamheid
relatieontwikkeling consolidatie

 

Externe winst is inclusieve winst: winst die ontstaat uit wederzijds verband wanneer beide kanten voldoende houvast bieden. Het verlangt krachtig en precies zakendoen om zinvol te bestaan in een keten en markt die voortdurend bewegen. Hierbij functioneert externe winst als traptrede voor het ondernemen; cruciaal als tussenresultaat en tegelijkertijd ondergeschikt aan de beweging waarin het voorziet. Groot of klein, veel of weinig is hierbij dan ook niet relevant; immers de wind waait net zo graag om de grote eik als om het kleine graspolletje. Waar het om gaat is de wind, de beweging van buitenaf – externe winst – te bespelen.

 

Winst als stap in de goede richting.


Tinxt
PO Box 5
8900 AA Leeuwarden
The Netherlands
office@tinxt.com
+31 (0) 6 1467 9984