tinxt×protter

protter

leveranciersmanagement

Excentrisch ondernemen in een situatie van leveranciersmanagement is als een zwerm spreeuwen (protter is Fries voor spreeuw). Als collectief vliegen spreeuwen als vanzelf in perfecte harmonie en lijken op zoek naar iets onzichtbaars. Individueel zijn het opportunistische beestjes op zoek naar een snelle hap.

Leveranciers zijn eigenlijk net spreeuwen, maar zitten vaak nog stil naast elkaar op de dakrand van de opdrachtgever. Van een collectieve dans die iets toevoegt aan het individuele is nog geen sprake. Excentrisch ondernemen laat de spreeuwen vliegen en tekent figuren die er eerst nog niet waren. Keteneffectiviteit.

 

Peter Tinga Peter Tinga 2 november 2015

spjocht

verkoop

Excentrisch ondernemen in een verkoop situatie is als de specht die precies de juiste boom vindt (spjocht is Fries voor specht). De specht valt meestal op door diens geroffel op de boom; het effect van zijn werk is herkenbaarder dan zijn kleur of zang.