tinxt×motief

betekenisvolle buitenkant

betrekkingen kapitaliseren

Veel ondernemingen ontlenen een belangrijk deel van hun waardeontwikkeling aan externe betrekkingen in meerdere afzet- en toevoerketens binnen verschillende marktsegmenten. Door de continue wedijver met klanten, toeleveranciers en concurrenten zijn de externe betrekkingen intrinsiek suboptimaal, waardoor de waardeontwikkeling kan stagneren. De situaties waarin dit zich in de dagelijkse praktijk manifesteert zijn divers, maar kenmerken zich door suboptimale opbrengsten en of uitgaven in relaties met externe partijen.

 

Door zinvol zakendoen bevordert Tinxt de externe winst waardoor de waardeontwikkeling van de klantorganisatie groeit en externe betrekkingen zich verheffen tot kapitaal; op project-, afdelings- of bedrijfsniveau.

 

Onderstaand figuur schematiseert verschillende situaties uit de dagelijkse praktijk van ondernemen waarin klanten excentrisch ondernemen gebruiken om de externe winst te bevorderen.

werkgebied excentrisch ondernemen

 

De eerste stap in het zakendoen bestaat uit het begrijpen van de externe betrekkingen in bedrijfseconomische termen, naast de technische, financiƫle, juridische of management kanten. De tweede stap bestaat uit het creƫren van handelingsvermogen om invloed te hebben op de besteding van geld in de afzet- en toevoerketen tegen een achtergrond van incomplete informatie, continue verandering en onvoorziene omstandigheden. Ten derde dienen we deze invloed daadwerkelijk te effectueren. Terreinkennis van de ketens en markten waarin dit plaats vindt is hierbij onontbeerlijk.

 

Buitengrenzen verleggen.