tinxt×aanpak

externe winst ontdekken

zinvol zakendoen

Hoe de ander zicht verhoudt tot uw onderneming hangt enerzijds af van de verdeling van functionaliteit en geldstromen binnen de keten, terwijl tegelijkertijd de onderneming vaak een breder perspectief kent, voorbij het tastbare. Winst kun je zodoende wel uitdrukken in geld, maar omvat wezenlijk een veelvoud aan waardedomeinen. Via diverse betrekkingen van producten en diensten in ketens van toeleveranciers en afnemers ontvangt en geeft een onderneming opbrengsten en uitgaven die tezamen de (externe) winst inhoud geven. Hierbij zijn de commerciële belangen tussen de spelers in de keten onverenigbaar, terwijl er tegelijkertijd onderlinge afhankelijkheid bestaat om als keten de totale functionaliteit tot stand te brengen. Hierdoor is externe winst niet vanzelfsprekend en geen vaststaand gegeven, maar dient steeds opnieuw gecreëerd te worden; verlangt ondernemerschap.

 

Tinxt creëert externe winst door zinvol zakendoen met afnemers en toeleveranciers wat geld verdienen menselijk maakt en ondernemerschap toepast op inkoop- en verkoopbetrekkingen. Zinvol zakendoen kent de volgende activiteiten die elk hun bijdrage leveren aan de totstandkoming van externe winst:

 

zinvol zakendoen externe winst
planvorming propositie
ontwerp afzetketen effectieve vraag
ontwerp toevoerketen effectief aanbod
positionering invloed
markttest vooruitzicht
overeenstemmen afspraken
realisatie transactie
gewaarworden inzicht
anticiperen geschiktheid
kennisontwikkeling bekwaamheid
relatieontwikkeling consolidatie

 

Externe winst is zodoende inclusieve winst: winst die ontstaat uit wederzijds verband wanneer beide kanten voldoende houvast bieden en die naast een feitelijk ook een menselijk en geestelijk perspectief kent. Het verlangt krachtig en precies zakendoen om zinvol te bestaan in een keten en markt die voortdurend veranderen. Externe winst functioneert als traptrede voor het ondernemen; cruciaal als tussenresultaat en tegelijkertijd ondergeschikt aan de beweging waarin het voorziet. Groot of klein, veel of weinig is hierbij dan niet meer relevant; immers de wind waait net zo graag om de grote eik als om het kleine graspolletje. Waar het om gaat is de wind, de beweging van buitenaf – winst uit externe betrekkingen – te bespelen.

 

Winst als stap in de goede richting.