tinxt×aanpak

externe strategie

zinvol zakendoen in de keten

Naarmate de afhankelijkheden en dynamiek in relatienetwerken toenemen dient een organisatie haar grenzen te openen en de buitenkant naar binnen te halen. Dit verlangt een vorm van ondernemerschap die verder kijkt dan feiten en cijfers en die creƫert in plaats van reageert, inclusief de ander, elke dag opnieuw.

 

De ondernemers van Tinxt ontwerpen externe strategie en implementeren die in het dagelijkse zakendoen met toeleveranciers, afnemers en stakeholders. Hierdoor verheffen inkoop- verkoop- en stakeholderbetrekkingen zich tot kapitaal voor de onderneming, op project- afdelings- of bedrijfsniveau. Externe winst ontdekken door zinvol zakendoen in de keten.

 

Externe strategie kent verschillende facetten die elk hun bijdrage leveren aan de totstandkoming van externe winst:

externe strategie
externe winst
planvorming propositie
vraagconfiguratie effectieve vraag
productieketenanalyse ketenutilisatie
markt- & ketenpositionering invloed
markttest & aanbesteding vooruitzicht
contractering overeenstemming
realisatie transactie
evaluatie & bezinning gewaarworden
anticiperen geschiktheid
kennisontwikkeling bekwaamheid
relatieontwikkeling consolidatie