tinxt×aanpak

externe winst ontdekken

zinvol zakendoen

Een nieuwe kijk op ondernemen, geworteld in de principes van strategic sourcing en supply chain management en gericht op de externe organisatie: het complexe netwerk van toeleveranciers, afnemers, stakeholders en concurrenten.

 

De ondernemers van Tinxt ontwerpen en implementeren externe strategie. Dit vormt het fundament voor zinvol zakendoen in inkoop- en verkoopbetrekkingen. De uitkomst hiervan is externe winst. Deze winst kun je uitdrukken in geld, maar omvat in wezen een veelvoud aan waardedomeinen die deels voorbij het tastbare gaan. Geld is vaak niet zo belang-rijk (letterlijk). In de visie van Tinxt is externe winst inclusieve winst: winst die ontstaat uit wederzijds verband wanneer beide kanten voldoende houvast bieden. Winst kent naast een feitelijk ook een menselijk en zelfs een geestelijk perspectief en verlangt krachtig en precies zakendoen om zinvol te bestaan. Winst functioneert zodoende als traptrede voor het ondernemen: onmisbaar als tussenresultaat en tegelijkertijd ondergeschikt aan de beweging die ontstaat. Excentrisch ondernemen is het bespelen van deze beweging die van buitenaf, vanuit de externe betrekkingen, kan ontstaan.

 

Tinxt creƫert externe winst door zinvol zakendoen met afnemers en toeleveranciers wat geld verdienen menselijk maakt en ondernemerschap toepast op inkoop- en verkoopbetrekkingen.

 

Zinvol zakendoen kent de volgende activiteiten die elk hun bijdrage leveren aan de totstandkoming van externe winst:

 

zinvol zakendoen externe winst
planvorming propositie
ontwerp afzetketen effectieve vraag
ontwerp toevoerketen effectief aanbod
positionering invloed
markttest vooruitzicht
overeenstemmen afspraken
realisatie transactie
gewaarworden inzicht
anticiperen geschiktheid
kennisontwikkeling bekwaamheid
relatieontwikkeling consolidatie

 

Winst als stap in de goede richting.