tinxt×aanpak

externe winst ontdekken

zinvol zakendoen

Hoe de ander zich verhoudt tot uw onderneming wordt in essentie bepaald door geld, terwijl tegelijkertijd de onderliggende bedoelingen vaak een veel breder perspectief kennen, voorbij het tastbare. Via betrekkingen van producten en diensten in ketens van toeleveranciers en afnemers ontvangt en geeft een onderneming opbrengsten en uitgaven die tezamen externe winst vormen. Hierbij zijn echter de commerciële belangen tussen ondernemingen onverenigbaar, terwijl er tegelijkertijd onderlinge afhankelijkheid bestaat om een keten te vormen. Hierdoor is externe winst niet vanzelfsprekend, maar dient gecreëerd te worden.

 

Tinxt creëert externe winst door zinvol zakendoen met afnemers en toeleveranciers waarbij geld verdienen als drager fungeert voor het ondernemen. Zinvol zakendoen kent de volgende activiteiten die elk hun bijdrage leveren aan de totstandkoming van externe winst:

 

zinvol zakendoen externe winst
planvorming propositie
ontwerp afzetketen effectieve vraag
ontwerp toevoerketen effectief aanbod
positionering invloed
markttest vooruitzicht
overeenstemming afspraken
realisatie transactie
gewaarworden inzicht
anticiperen geschiktheid
kennisontwikkeling bekwaamheid
relatieontwikkeling consolidatie

 

Externe winst is in de visie van Tinxt inclusieve winst: winst die ontstaat uit wederzijds verband wanneer beide kanten voldoende houvast bieden en die naast een feitelijk ook een menselijk en geestelijk perspectief kent. Het verlangt krachtig en precies zakendoen om zinvol te bestaan in een keten en markt die voortdurend veranderen. Hierbij functioneert externe winst als traptrede voor het ondernemen; cruciaal als tussenresultaat en tegelijkertijd ondergeschikt aan de beweging waarin het voorziet. Groot of klein, veel of weinig is hierbij dan niet meer relevant; immers de wind waait net zo graag om de grote eik als om het kleine graspolletje. Waar het om gaat is de wind, de beweging van buitenaf – externe winst – te bespelen.

 

Winst als stap in de goede richting.