tinxt×aanpak

productieketens vormgeven

externe strategie

Naarmate de afhankelijkheid van en dynamiek in de externe omgeving toeneemt, vervaagt de begrenzing van de eigen organisatie en bestaat een onderneming steeds meer als onderdeel van een netwerk. Tinxt ontwerpt en implementeert de strategie om vanuit deze ketens van betrekkingen waarde te ontwikkelen. Externe strategie kent verschillende elementen, producten en interventies waarbij gaandeweg externe winst ontstaat.

 

externe strategie
externe winst
planvorming propositie
vraagconfiguratie effectieve vraag
productieketenontwerp ketenutilisatie
positionering invloed
markttest vooruitzicht
contractering overeenstemming
prestatiesturing transactie
evaluatie gewaarworden
anticiperen geschiktheid
kennisontwikkeling bekwaamheid
relatieontwikkeling consolideren