tinxt×filosofie

waardevol zijn vanuit de ander

excentrisch ondernemen

Ondernemen als een manier om waardevol te zijn in een wereld van schaarste en verdeeld bezit. Hoe verhoudt de ander zich tot onze bedoeling? Fundamenteel voor ondernemen is het gegeven van afhankelijk bestaan: niets is onafhankelijk. Dit impliceert dat een onderneming zowel van binnenuit (intern) als van buitenaf (extern) bestaat. Excentrisch ondernemen schept een nieuwe balans in het geven en ontvangen vanuit wederzijds verband met de ander. Met het complexe netwerk van externe verbanden als speciale plaats – als een kathedraal – om winst te maken, waarbij winst een synthese vormt van de materiële, menselijke en innerlijke waardedomeinen. Een manier van ondernemen die vol betrokken is op het leven van buiten onszelf; excentrisch ondernemen.

 

In het submenu vertellen vogels als metafoor over excentrisch ondernemen in verschillende situaties.

mallemok

innoveren

Excentrisch ondernemen in een situatie van marktinnovatie is als een stormvogel boven de oceaan (mallemok is Fries voor stormvogel). De stormvogel is een dappere reiziger. Zijn hele leven trotseert hij stormen en regen al vliegend over de oceaan. Koud of warm, wind mee of tegen: de stormvogel zet door, aangetrokken door iets ongrijpbaars.