tinxt×filosofie

waardevol zijn vanuit de ander

excentrisch ondernemen

Ondernemen als een manier om waardevol te zijn vanuit de economische kant van het bestaan. Leven in een wereld van schaarste en verdeeld bezit. Hoe verhoudt de ander zich tot de richting die we verlangen? Voor ondernemen is het gegeven van afhankelijk bestaan fundamenteel: niets is onafhankelijk. Dit impliceert dat een onderneming tegelijkertijd van binnenuit bestaat (interne organisatie) en van buitenaf (externe organisatie).

 

Excentrisch ondernemen schept een nieuwe balans in het geven en ontvangen vanuit de verhouding tot de ander.

 

Vanuit deze filosofie staat ondernemen synoniem aan waardevol zijn, met als verschijningsvorm winst en met als toepassingsgebied de verhouding tot de ander. Hierbij vormt winst een synthese van de materiële, de menselijke en de innerlijke waardedomeinen; winst in de zin van geld verdienen inclusief het juiste en het mooie. Vanuit dit perspectief heeft ondernemen niet als eindbestemming geld verdienen, maar heeft geld de functie waardevol zijn tot leven te brengen. Met het complexe netwerk van verbanden in de buitenkant als speciale plaats – als een kathedraal – om winst te maken. Een manier van ondernemen die vol betrokken is op het leven vanuit de buitenkant en het waardevol zijn heiligt; excentrisch ondernemen.

 

In het submenu vertellen vogels als metafoor over de betekenis van excentrisch ondernemen in verschillende toepassingsgebieden.

koekút

uitbesteden

Excentrisch ondernemen in een situatie van uitbesteden is als het verzorgen van een koekoeksjong (koekút is Fries voor koekoek). De koekoek is een aparte vogel: zijn roep klinkt heel vriendelijk, maar de jongen laat hij brutaal opgroeien in het nest van een ander.