tinxt×filosofie

waardevol zijn vanuit de ander

excentrisch ondernemen

Ondernemen als een manier om waardevol te zijn in een wereld van schaarste en verdeeld bezit. Hoe verhoudt de ander zich tot onze bedoeling? Fundamenteel voor ondernemen is het gegeven van afhankelijk bestaan: niets is onafhankelijk. Dit impliceert dat een onderneming zowel van binnenuit (intern) als van buitenaf (extern) bestaat. Excentrisch ondernemen schept een nieuwe balans in het geven en ontvangen vanuit wederzijds verband met de ander. Met het complexe netwerk van externe verbanden als speciale plaats – als een kathedraal – om winst te maken, waarbij winst een synthese vormt van de materiële, menselijke en innerlijke waardedomeinen. Een manier van ondernemen die vol betrokken is op het leven van buiten onszelf; excentrisch ondernemen.

 

In het submenu vertellen vogels als metafoor over excentrisch ondernemen in verschillende situaties.

swan

marktpositionering

Excentrisch ondernemen in een situatie van marktpositionering is als de zwaan die haar sierlijke nek gebruikt (swan is Fries voor zwaan). De zwaan is een elegante en klassieke vogel, maar komt tegelijkertijd wat moeizaam van de grond.