tinxt×motief

groeien van buitenaf

waardevolle productieketens

Aanleiding voor excentrisch ondernemen is de wens of noodzaak om zinvol gebruik te maken van beschikbare bronnen en middelen in de externe omgeving. Deze bevinden zich in vaak complexe en omvangrijke productieketens. Eerst is dan inzicht nodig in welke (on)mogelijkheden er binnen de productieketens bestaan, op basis van de eigen positie en onder de heersende omstandigheden. Daarna is een plan nodig waarlangs we te werk gaan om de benodigde productieketen vorm te geven en tot stand te brengen. Vervolgens krijgt Tinxt vaak de opdracht om de diverse betrekkingen met toeleveranciers, afnemers en stakeholders aan te sturen.

 

De trigger voor opdrachtgevers om zich te richten op de externe omgeving is vaak divers.

 

  • marktcomplexiteit, kennisachterstand, benodigde technische alternatieven
  • make-or-buy overwegingen, nieuwe afzetmarkten, moeizame klantrelaties
  • benodigde medewerking van stakeholders of flexibiliteit van toeleveranciers
  • schaarste, te lange levertijden of te hoge kosten van toeleveringen
  • contractuele issues, prestatieverbetering leveranciers
  • vernieuwing klant of – en leveranciersbestand
  • ontwikkelingen in de bedrijfsstrategie of projectaanpak

 

Onderstaand figuur illustreert verschillende toepassingsgebieden van excentrisch ondernemen.

toepassingsgebieden excentrisch ondernemen