tinxt×motief

groeien van buitenaf

waardeontwikkeling in de keten

Het motief voor excentrisch ondernemen kenmerkt zich vaak door een stagnerende waardeontwikkeling in de externe omgeving waardoor projecten of initiatieven onder druk komen te staan. Opdrachtgevers gebruiken excentrisch ondernemen dan bijvoorbeeld voor:

  • reduceren marktcomplexiteit
  • flexibiliseren van productieketens
  • strategische ketensamenwerking
  • vereenvoudigen en vernieuwen van het leveranciersbestand
  • externe kwaliteitsverbetering en kostenreducties
  • versnelde marktintroductie van innovaties
  • uitbestedingsstrategie en ontwikkeling inkoopportfolio
  • strategisch stakeholdermanagement
  • businesscase ontwikkeling

 

Onderstaand figuur schematiseert verschillende toepassingsgebieden uit de praktijk van excentrisch ondernemen.

toepassingsgebieden excentrisch ondernemen