tinxt×motief

betekenisvolle buitenkant

externe strategie

Zakelijke relaties en belangen zijn van grote invloed op de samenwerking tussen partijen en de resultaten die men samen wel en niet kan bereiken. Vanuit een ondernemersperspectief op de praktijk van inkoop, verkoop en stakeholdermanagement ontspringen mogelijkheden om de samenwerking met de ander betekenisvoller te maken.

 

Tinxt ontwikkelt en implementeert externe strategie waardoor een onderneming waarde ontwikkelt in de markt en keten buiten de eigen interne organisatie. Hierdoor verheffen inkoop- verkoop- en stakeholderbetrekkingen zich tot kapitaal voor de onderneming, op project- afdelings- of bedrijfsniveau.

 

Het motief voor het ontwikkelen van externe strategie is divers maar kenmerkt zich vaak door een stagnerende waardeontwikkeling in de externe omgeving. Naast een eigen respons vanuit de interne organisatie hebben opdrachtgevers dan behoefte aan ontwikkeling van de externe organisatie door Tinxt. Aanleidingen voor excentrisch ondernemen zijn bijvoorbeeld:

 

  • reduceren marktcomplexiteit
  • flexibiliseren van productieketens
  • strategische ketensamenwerking
  • vereenvoudigen en vernieuwen van het leveranciersbestand
  • externe kwaliteitsverbetering en kostenreducties
  • versnelde marktintroductie van innovaties
  • uitbestedingsstrategie en ontwikkeling inkoopportfolio
  • strategisch stakeholdermanagement
  • businesscase ontwikkeling

 

Onderstaand figuur schematiseert verschillende toepassingsgebieden uit de praktijk van excentrisch ondernemen.

toepassingsgebieden excentrisch ondernemen