tinxt×ketenstrategie kleinschalige groene geluidwering

ketenstrategie kleinschalige groene geluidwering

Excentrisch ondernemen voor een gevelbouwer bij de productontwikkeling en marktpositionering van een innovatief geluidscherm.

situatie interne en externe business case, prototype ontwikkeling, stakeholdermanagement en marktintroductie van een innovatief kleinschalig ecologische geluidscherm
opgave Ontwikkeling van een nieuwe afzetmarkt op basis van het doorontwikkelen van het bestaande productportfolio naar een innovatief kleinschalig geluidscherm langs de weg met ecologische en verkeersveilige functionaliteiten. Knowhow opdoen over de engineering en realisatie van groene façades. Ontwerp en implementatie van de benodigde afzet- en toevoerketens en inrichting van de samenwerkingsverbanden met leveranciers. Interne kennisontwikkeling en procesoptimalisatie van andere innovatieprojecten.
opdrachtgever middelgrote internationale gevelbouwer, capex-investeringsproject op bedrijfsniveau, marktontwikkeling Benelux, volume circa twee miljoen euro, sinds 2016
betrekkingen akoestisch onderzoek, wegontwerp, ruimtelijke ordening, stadsvergroening, ecologisch onderzoek, infratechniek, productie en montage stalen gevels, aanleg, beheer en onderhoud infrastructuur
team verkoop, ontwerp, ruimtelijke inpassing, stedenbouw, groenonderhoud, engineering, productie, logistiek, projectmanagement, marketing, directie
actoren provincies, gemeentes, lokale burgerinitiatieven, omwonenden en bedrijven, rijksoverheid , regionale infrastructuurbranche, kennisinstituten
externe strategie
planvorming, ontwerp afzet- en toevoerketen, positionering, anticiperen, kennisontwikkeling, relatieontwikkeling
interventies
actorenanalyse, workbreakdown, conformiteit, vraagconfiguratie, uitbestedingsstrategie, toevoerketenprofiel, inkoopportfolio, ketenstrategie, contractering
externe winst Prototype en marktrijp product getest in verschillende veldopstellingen, voorkeursvariant bij meerdere infrastructuur reconstructie projecten, bewonersparticipatie bij ontwerp en inpassing, bestuurlijk draagvlak, voorselectie leveranciers, blauwdruk interne organisatie en logistiek.
lessen Als een plaatje meer zegt dan duizend woorden, dan zegt een prototype meer dan duizend plaatjes.
Innovatief aanbod gaat vooraf aan de vraag en als de vraag er dan eindelijk is kopiëren anderen het aanbod en gaan er met de omzet vandoor.
Intellectueel eigendom heeft een ontnuchterend effect: echte nieuwigheid is zeldzaam en meestal niet doelmatig; een nieuwe combinatie van iets bestaands is vaak geschikter.
Team MD Team MD 1 oktober 2022

mallemok

innoveren

Excentrisch ondernemen in een situatie van marktinnovatie is als een stormvogel boven de oceaan (mallemok is Fries voor stormvogel). De stormvogel is een dappere reiziger. Zijn hele leven trotseert hij stormen en regen al vliegend over de oceaan. Koud of warm, wind mee of tegen: de stormvogel zet door, aangetrokken door iets ongrijpbaars.