tinxt×instandhouding erfgoed

instandhouding erfgoed

Excentrisch ondernemen voor gebouweigenaren bij herbestemming van erfgoed.

situatie ondernemen, investeringsmanagement, marktpositionering
opgave Instandhouding van het erfgoed verlangt actief gebruik van de opstallen en gronden met een marktconforme exploitatie dekkend voor de renovatie- en onderhoudsinvesteringen. Architectuurhistorische en cultuurhistorische waarden behouden en tegelijkertijd aanpassingen doen om toekomstbestendig gebruik blijvend te kunnen huisvesten. Op het grensvlak van oud en nieuw de exploitatie en investering met elkaar in balans brengen in termen van gebruik, vorm, techniek en financiën. Gefragmenteerde verspreiding van middelen, tijdsdruk en regeltechnische randvoorwaarden vormen complicerende factoren.
opdrachtgever professionele gebouweigenaar (stichting), initiatiefnemer en toekomstig exploitant, Noord-Nederland, capex-investeringsproject, omvang circa een miljoen euro, vanaf 2020
betrekkingen erfgoedadvies en bouwhistorie, architectuur, landschapsinrichting, agrarisch bedrijfsadvies, taxaties, financiering en subsidieadvies, bouwtechniek en bouwuitvoering, projectmanagement
team projectmanagement, architect, bouwkunde, juridisch, financieel, landschap
actoren ambassadeurs, lokale gemeenschap en agrariërs, gemeente, provincie, rijksdienst, investeerders, doelgroepen
zakendoen planvorming, ontwerp afzet- en toevoerketen, positionering, anticiperen
instrumentarium actorenmanagement, winstpropositie, conformiteit, vraagconfiguratie, concurrentiekracht, keten- en uitbestedingsstrategie, onderhandelstrategie
externe winst Programmering, planning en implementatie van primaire externe financieringsstroom in aansluiting op de exploitatie- en financieringsbegroting, inclusief bijbehorend contractmanagement.
lessen Groot denken, klein doen.
Team PSCM Team PSCM 1 september 2020

koekút

uitbesteden

Excentrisch ondernemen in een situatie van uitbesteden is als het verzorgen van een koekoeksjong (koekút is Fries voor koekoek). De koekoek is een aparte vogel: zijn roep klinkt heel vriendelijk, maar de jongen laat hij brutaal opgroeien in het nest van een ander.